Casting

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez United For Models Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-685), ul. Poznańska 23/7, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000419485 (dalej: „United for Models”). / I consent to the processing of my personal data by United For Models Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw (00-685), ul. Poznańska 23/7, registered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw Warszawa in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register under number 0000419485 (hereinafter: "United for Models").

    Zapoznaj się z pełną informacją dla nowych modeli.

    error: Content is protected !!